FA EN

اهداف و موضوع فعالیت

به منظور ساماندهی تولید، تجارت و مصرف زیتون اعم از دانش و فناوری، تولید نهال، میوه و فرآوری های زیتون و حفظ توازون و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری های در زمینه تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق ومنافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو،انجمن زیتون استان زنجان به استناد بند (ک) ماده(5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

آدرس: ایران - استان زنجان - شهرستان طارم- شهر آب بر - مدیریت جهاد کشاورزی


تلفن : 5285-3282-024          فکس: 2492-3282-024       ایمیل: zn.olivesociety@gmail.com