FA EN

  • سایت شورای ملی زیتون ایران
    سایت شورای ملی زیتون ایران
  • کلیه امورات مربوط به زیتون
    کلیه امورات مربوط به زیتون
  • ساماندهی تولید،تجارت و مصرف
    ساماندهی تولید،تجارت و مصرف

لطفا ایمیل که با آن ثبت نام نموده اید وارد نمایید. نام کاربری شما به صندوق پستیتان ارسال خواهد شد

آدرس: ایران - استان زنجان - شهرستان طارم- شهر آب بر - مدیریت جهاد کشاورزی


تلفن : 5285-3282-024          فکس: 2492-3282-024       ایمیل: zn.olivesociety@gmail.com